odcisk

Strona internetowa

Właściciel:
KaiserbäderTourismusService GmbH
Waldstraße 1
17429 Seebad Bansin
reprezentowany przez prezesa spółki: Thomasa Heilmanna

numer telefonu: 038378 2440
numer faksu: 038378 24455
e-mail: info@kaiserbaeder-auf-usedom.de

Sąd właściwy miejscowość & numer rejestru:
Amtsgericht Stralsund: HRA 5643
Numer identyfikacji podatkowej: DE252491156

OPRACOWANIE GRAFICZNE:

Claudia Pautz – DAS KREATIVBÜRO
Waldstraße 1
17429 Seebad Bansin
www.kreativbuero.click
info@kreativbuero.click

ORGAN ODPOWIEDZIALNY ZA TREŚCI (GEM. § 55 ABS. 2 RSTV):
KaiserbäderTourismusService GmbH, Waldstraße 01, 17429 Seebad Bansin

PRAWA AUTORSKIE DO FOTOGRAFII:

© OstseeTherme Usedom
© Mandy Knuth – www.fotograefinnen.de

DISCLAIMER – WSKAZÓWKI PRAWNE

1 Ograniczenie odpowiedzialności

Treść naszych stron została opracowana z najwyższą starannością. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za prawidłowość, kompletności i aktualności opublikowanych treści. Korzystanie z treści strony internetowej odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika. Wpisy opatrzone imieniem prezentują zdanie danego autora i nie zawsze zdanie usługodawcy. Samo korzystanie ze strony internetowej usługodawcy nie skutkuje powstaniem jakiegokolwiek stosunku umownego pomiędzy użytkownikiem i usługodawcą.

2 Linki zewnętrzne
Niniejsza strona internetowa zawiera odnośniki („linki zewnętrzne”) do stron internetowych zewnętrznych osób trzecich. Odpowiedzialność za nie leży po stronie danego administratora. Podczas tworzenia odnośników do stron zewnętrznych usługodawca sprawdził ich treść pod kątem występowania niezgodności prawnych. Nie było wtedy żadnych niezgodności prawnych. Usługodawca nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły wygląd i treść stron, do których prowadzą linki. Wstawianie linków zewnętrznych nie oznacza, że usługodawca staje się autorem tych treści, do których prowadzi link bądź odnośnik. Stała kontrola linków zewnętrznych bez konkretnego wskazania uchybień prawnych przekracza możliwości usługodawcy. W przypadku ujawnienia uchybień prawnych linki zewnętrzne zostaną niezwłocznie usunięte.

3 Prawa autorskie i ochrona pracy wykonawcy dzieła
Treści opublikowane na niniejszej stronie internetowej podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu i ochronie pracy wykonawcy dzieła. Każde wykorzystanie sprzeczne z niemieckim prawem autorskim i ochroną pracy wykonawcy dzieła wymaga pisemnej zgody usługodawcy bądź odpowiedniej jednostki upoważnionej. Dotyczy to przede wszystkim kopiowania, obróbki, tłumaczenia, zapisywania, opracowywania bądź odtwarzania treści w bankach danych lub innych mediach elektronicznych lub systemach. Treści i prawa osób trzecich zostały odpowiednio oznaczone. Nielegalne kopiowanie bądź przekazywanie poszczególnych treści lub kompletnych stron jest niedozwolone i karalne. Dozwolone jest jedynie tworzenie kopii i pobrań do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego. Prezentowanie niniejszej strony internetowej w obcych ramkach możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnego pozwolenia.

4 Szczególne warunki użytkowania
O ile podczas użytkowania niniejszej strony internetowej wystąpią szczególne warunki odstępujące od powyższych paragrafów, wskazówka o tym pojawi się w odpowiednim miejscu. W takim przypadku obowiązują zgodnie z daną sytuacją szczególne warunki użytkowania.

5 Informacje odnośnie internetowego rozstrzygania sporów
Unia Europejska stworzyła stronę internetową do internetowego rozstrzygania sporów. Internetowe rozstrzyganie sporów umożliwia pozasądowe rozwiązanie sporów związanych z umowami zawartymi przez Internet. Internetowe rozstrzyganie sporów dostępne jest pod następującym adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/