Datenschutz – Belehrung

 1. Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten

Poniższe oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczy korzystania z naszej strony internetowej https://www.ostseetherme-usedom.de/ (zwanej dalej „strona internetowa”).

Dane osobowe to wszelkie informacje, odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (Art. 4 nr 1 RODO[1]). Do tych informacji wliczają się wszystkie kategorie danych wyszczególnione w punkcie 3 a) niniejszej informacji o ochronie danych osobowych.

 1. Podmiot odpowiedzialny i pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

Za przetwarzanie Państwa danych osobowych w rozumieniu art. 4 nr 7 rozporządzenia (EU) 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie „RODO”) na potrzeby strony internetowej jest KaiserbäderTourismusService GmbH, Waldstraße 1, 17429 Seebad Bansin („usługodawca“). W przypadku pytań o ochronę danych osobowych proszę dzwonić w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00 na numer 038378 2440 bądź kontaktować się mailowo na adres info@kaiserbaeder-auf-usedom.de

 1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych
 2. a) Podczas odwiedzania strony internetowej

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową w celach wyłącznie informacyjnych, przeglądarka używana w twoim urządzeniu automatycznie wysyła informacje na serwer naszej strony internetowej. Informacje te są przechowywane tymczasowo w tak zwanym pliku dziennika. Poniższe informacje zostaną zebrane bez interwencji użytkownika i przechowywane do czasu automatycznego usunięcia:

 • nazwa odwiedzanej strony,
 • plik,
 • data i godzina dostępu,
 • ilość przesłanych danych,
 • potwierdzenie udanego otwarcia,
 • rodzaj przeglądarki i jej wersja,
 • system operacyjny użytkownika,
 • URL strony przekierowującej (poprzednio odwiedzona strona)
 • adres IP i nazwa dostawcy internetu.

 

Wymienione dane są przez nas przetwarzane w następujących celach:

 • zapewnienie sprawnego połączenia ze stroną internetową bądź udostępnienie jej odwiedzającym,
 • zapewnienie komfortowego korzystania z naszej strony internetowej,
 • ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b RODO, o ile przetwarzanie danych jest niezbędne do udostępnienia strony odwiedzającym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO, o ile przetwarzanie danych jest niezbędne do oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu. Nasze uzasadnione zainteresowanie gromadzeniem danych wynika z wyżej wymienionych powodów związanych z bezpieczeństwem i stabilnością systemu. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych do wyciągania wniosków na Państwa temat.

Dane zapisane w pliku dziennika serwera są usuwane najpóźniej po upływie 7 dni. Możliwe jest przechowywanie tych danych dłużej. W takim przypadku adres IP użytkownika jest usuwany bądź zmieniany, co uniemożliwia przyporządkowanie osoby odwiedzającej.

Powyżej opisane gromadzenie i przechowywanie danych w plikach dziennika serwera jest niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. Użytkownik nie ma możliwości odwołania się od tego.

Ponadto usługodawca korzysta z plików cookie i usług analitycznych podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Więcej szczegółów można znaleźć pod nr 4 i 5 niniejszego pouczenia o ochronie danych.

 1. b) Formularze do zamówień w sklepie online

Na stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość zakupu bonów na usługi i produkty Term Bałtyckich (bon na zabiegi Wellness, masaże, wstęp do świata kąpieli i saun, artykuły ze sklepu internetowego Term Bałtyckich) po podaniu danych osobowych. Te dane są wpisywane do  przygotowanych przez nas formularzy online „szczegóły rachunku”, „wysyłki, o ile adres dostawy jest inny, niż ten podany w rachunku” i „rodzaj płatności”, następnie przekazywane nam i gromadzone. Przekazywanie danych odbywa się tylko w celu realizacji umowy. Przekazanie danych odbywa się w następujących przypadkach: 1) dane adresowe dla firmy przewozowej w celu dostarczenia bonu, 2) dane płatności dla PayPal do realizacji płatności.

Następujące dane osobowe są gromadzone w ramach procesu realizacji zamówienia i kupna bonu:

 1. Dane do rachunku:
 • forma grzecznościowa użytkownika, tj. Pani lub Pan – obowiązkowe
 • imię użytkownika – obowiązkowe
 • nazwisko użytkownika – obowiązkowe
 • nazwa firmy – nieobowiązkowe
 • kraj – obowiązkowe
 • adres użytkownika (nazwa ulicy, kod pocztowy i miejscowość) – obowiązkowe
 • numer telefonu użytkowania – nieobowiązkowe
 • adres e-mail użytkownika – obowiązkowe
 • pole opt-in do założenia konta klienta
 1. Dane do wysyłki, o ile adres do wysyłki jest inny niż na rachunku:
 • forma grzecznościowa adresata, tj. Pani lub Pan – obowiązkowe
 • imię adresata – obowiązkowe
 • nazwisko adresata – obowiązkowe
 • nazwa firmy – nieobowiązkowe
 • kraj – obowiązkowe
 • adres adresata (nazwa ulicy, kod pocztowy i miejscowość) – obowiązkowe
 • numer telefonu adresata – nieobowiązkowe
 1. Dane do płatności:

Będąc klientem mogą Państwo wybrać płatność przelewem bądź za pomocą PayPal. Usługodawcą tej formy płatności jest PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Jeśli zdecydują się Państwo na płatność za pomocą PayPal, podane przez Państwa dane do płatności zostaną przekazane firmie PayPal.

Przetwarzanie ww. danych jest niezbędne, aby zrealizować umowę kupna bonu przez użytkownika, bądź móc podjąć czynności przedsprzedażowe związane z zapytaniem użytkownika. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 str. 1 lit. b RODO.

W przypadku, kiedy użytkownik wyrazi zgodę na otwarcie konta klienta poprzez skorzystanie z pola opt-in w formularzu „szczegóły rachunku”, niezbędne jest przetwarzanie danych w celu realizacji umowy na odległość. Podstawą prawną przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 str. 1 lit. b RODO.

Dane są usuwane natychmiast po osiągnięciu celu ich zgromadzenia. Dotyczy to danych potrzebnych do utworzenia konta klienta, jeśli zostanie ono usunięte bądź zmienione. Dane, potrzebne do realizacji umowy kupna bonu są przechowywane do momentu całkowitej realizacji umowy kupna, łącznie z zachowaniem prawa do rękojmi. Nie ma ogólnej zasady określającej długości przechowywania danych, można dowiedzieć się tego odnośnie danej umowy zwracając się ze stosownym zapytaniem.

Jako użytkownicy mają Państwo możliwość usunięcia swojego konta klienta. Dane zgromadzone o Państwie mogą zostać zmienione w każdej chwili na Państwa życzenie. Jeśli dane są niezbędne do realizacji umowy kupna bonu bądź przeprowadzenia czynności przedsprzedażowych, to wcześniejsze usunięcie danych jest tylko wtedy możliwe, kiedy zobowiązania umowne lub ustawowe nie wykluczają usunięcia.

Przekazanie Państwa danych dla PayPal odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). W każdej chwili mają Państwo możliwość cofnięcia zgody do przetwarzania danych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na skuteczność procesów przetwarzania danych w przeszłości.

 

 1. c) Formularz kontaktowy

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, który może zostać użyty do nawiązania kontaktu drogą elektroniczną. Jeśli użytkownik skorzysta z  tej możliwości, wtedy poprzez formularz kontaktowy przekazane i zgromadzone zostaną następujące dane:

 

 • nazwa użytkownika – obowiązkowe
 • adres użytkownika  – obowiązkowe
 • numer telefonu użytkowania – nieobowiązkowe

Podstawą prawną do przetwarzania danych, które przekazywane są poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1 str. 1 lit. b RODO. Jeśli kontakt mailowy ma na celu zawarcie umowy, to dodatkowo obowiązuje art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO

Przetwarzanie danych osobowych w ramach nawiązania kontaktu przez formularz kontaktowy ma na celu wyłącznie obsługę nawiązania kontaktu. Jest z tym również związane uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem danych osobowych.

Dane są usuwane niezwłocznie po osiągnięciu celu ich gromadzenia i po tym jak nie są już niezbędne. Dotyczy to danych osobowych przekazanych za pomocą formularza kontaktowego w przypadku, kiedy dana konwersacja z użytkownikiem jest zakończona. Konwersacja uznawana jest za zakończoną, jeśli okoliczności świadczą o wyjaśnieniu określonej kwestii.

 1. Użycie plików cookie (technicznie koniecznych i technicznie niekoniecznych)

Strona internetowa korzysta z (technicznie koniecznych i technicznie niekoniecznych) plików cookie. Są to pliki tekstowe zapisywane w przeglądarce internetowej bądź w systemowej przeglądarce internetowej na komputerze użytkownika. Otwarcie przez użytkownika strony internetowej może skutkować zapisaniem pliku cookie w systemie operacyjnym użytkownika. Taki plik cookie zawiera charakterystyczny kod, który umożliwia jednoznaczną identyfikację określonej przeglądarki w przypadku ponownego otwarcia strony internetowej.

 

 1. a) Technicznie konieczne pliki cookie

Korzystamy z plików cookie, żeby ułatwić korzystanie ze strony internetowej. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają tego, żeby przeglądarka internetowa mogła zostać zidentyfikowana również po przełączeniu na inną stronę.

W plikach cookie są gromadzone i przekazywane następujące informacje:

 

 • ustawienia językowe
 • artykuły w koszu na zakupy
 • informacje do logowania na stronie

Wyżej wymienione dane są gromadzone przez usługodawcę w następujących celach:

 • udostępnienie funkcji strony internetowej (m.in. funkcja kosza na zakupy), które wymagają ponownego rozpoznania przeglądarki internetowej po zmianie strony;
 • uproszczenie użytkowania strony.

Ze względu na to, że przetwarzanie danych niezbędne jest do udostępnienia strony internetowej, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika i udostępniane przez komputer stronie internetowej. Dzięki temu mają Państwo pełną kontrolę nad użyciem plików cookie. Poprzez zmianę ustawień w Państwa przeglądarce internetowej mogą Państwo deaktywować przekazywanie plików cookie bądź ograniczyć jego zakres. Pliki cookie mogą zostać usunięte w każdej chwili. Może to również odbywać się automatycznie. Dezaktywacja plików cookie dla naszej strony internetowej może skutkować wyłączeniem niektórych funkcji strony internetowej.

 

 1. b) Technicznie niekonieczne pliki cookie

Na stronie stosowane są również pliki cookie, które umożliwiają analizę przeglądania stron przez użytkownika, jeśli wyraził on na to zgodę na początku korzystania ze strony internetowej:

W ten sposób przekazywane są następujące dane:

 • wyszukiwane słowa
 • częstotliwość otwierania stron
 • wykorzystanie funkcji strony internetowej

Zastosowanie plików cookie do analizy ma na celu poprawienie jakości naszej strony i polepszeniu jej treści. Dzięki plikom cookie do analizy dowiadujemy się, jak wykorzystywana jest strona internetowa i możemy stale optymalizować naszą ofertę.

 

Podczas otwierania strony użytkownik jest informowany o zastosowaniu plików cookie w celach analitycznych. Może on wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu poprzez wciśnięcie pojawiającego się na pierwszym planie okienka z polem „ok”. Pojawia się tam również wskazówka o zasadach zawartych w punkcie 4. b) niniejszego pouczenia o ochronie danych. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody poprzez wciśnięcie „ok”, użycie plików cookie w celach analitycznych jest wyłączone.

 

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie w celach analitycznych po uzyskaniu zgody użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika i udostępniane przez komputer stronie internetowej. Dzięki temu mają Państwo pełną kontrolę nad użyciem plików cookie. Poprzez zmianę ustawień w Państwa przeglądarce internetowej mogą Państwo deaktywować przekazywanie plików cookie bądź ograniczyć jego zakres. Pliki cookie mogą zostać usunięte w każdej chwili. Może to również odbywać się automatycznie. Dezaktywacja plików cookie dla naszej strony internetowej może skutkować wyłączeniem niektórych funkcji strony internetowej.

 

 1. Analiza internetu przez Google Analytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics, usługi analizującej internet należącej do Google Inc(https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; zwanym w dalszej treści „Google“) aby poprawić obsługę naszej strony i sukcesywnie ją optymalizować, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę na początku korzystania ze strony internetowej.

 

W związku z tym tworzone są pseudonimizowane profile użytkowników i wykorzystywane pliki cookie (patrz punk 4 b)). Informacje o Państwa korzystaniu ze strony internetowej zebrane w pliku cookie, takie jak:

 • typ/wersja przeglądarki,
 • system operacyjny,
 • URL strony przekierowującej (poprzednio odwiedzona strona),
 • nazwa hosta komputera użytkownika (adres IP),
 • godzina aktywności na serwerze,

są przekazywane na serwer Google w USA i tam gromadzone. Te informacje są wykorzystywane w celu oceny korzystania ze strony i do tworzenia raportów o aktywności na stronie, ponadto na ich podstawie tworzone są usługi internetowe  badania rynku i rozwiązania poprawiające obsługę tej strony internetowej. Te informacje mogą być ewentualnie przekazywane podmiotom trzecim, o ile jest to wymogiem prawnym, bądź podmioty trzecie przetwarzają te dane na zlecenie. W żadnym wypadku Państwa adres IP nie jest łączony z pozostałymi danymi Google. Adresy IP podlegają procesowi anonimizacji, co uniemożliwia ich przyporządkowanie (maskowanie adresu IP). Podczas otwierania strony użytkownik informowany jest o korzystaniu z Google Analytics. Może on udzielić zgody na przetwarzanie danych poprzez wciśnięcie pola „ok” na wyświetlanym pouczeniu. W związku z tym pojawia się również odnośnik do punktu 5 niniejszego pouczenia o ochronie danych osobowych. Jeśli użytkownik nie udzieli zgody poprzez wciśnięcie pola „ok” usługa Google Analytics nie jest aktywna.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych poprzez działanie usługi Google Analytics jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO po udzieleniu odpowiedniej zgody.

Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu poprzez pliki cookie danych o Państwa korzystaniu ze strony (włącznie z adresem IP) jak również przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do swojej przeglądarki internetowej (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Alternatywą dla wtyczki do przeglądarki wyłączającą gromadzenie danych przez Google Analytics, w szczególności na przeglądarkach zainstalowanych na urządzeniach mobilnych jest następujący link. Powoduje on zastosowanie pliku cookie opt-out, który zapobiega dalszemu gromadzeniu Państwa danych podczas korzystania ze strony internetowej. Ten plik cookie opt-out spełnia swoją funkcję tylko w tej przeglądarce i dla tej strony na Państwa urządzeniu. Po usunięciu plików cookie z przeglądarki, należy pobrać plik cookie opt-out ponownie, aby kontynuować blokowanie Google Analytics.

Więcej informacji na temat ochrony danych w związku z Google Analytics znajdą Państwo w zakładce Pomoc na Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

 1. Prawa osób, których to dotyczy

Mają Państwo prawo do:

 • zażądania informacji o danych osobowych zgromadzonych przez nas zgodnie z art. 15 RODO. W szczególności mogą Państwo zażądać informacji: o celach gromadzenia i kategoriach danych osobowych, kategoriach adresatów, którym zostały, bądź zostaną udostępniane Państwa dane, o planowanym czasie przechowywania danych, o obowiązywaniu prawa do poprawy, usunięcia bądź ograniczenia zakresu przetwarzania danych lub prawa do składania reklamacji, o pochodzeniu Państwa danych, o ile nie zostały one zgromadzone u nas, o zastosowaniu zautomatyzowanych procesów podejmowania decyzji włącznie z profilowaniem i ewentualnie konkretnych informacji szczegółowych na ten temat;
 • żądania niezwłocznego poprawienia zgromadzonych przez nas Państwa błędnych danych osobowych bądź ich uzupełnienia zgodnie z art. 16 RODO;
 • żądania usunięcia zgromadzonych przez nas Państwa danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO, o ile przetwarzanie danych nie ma na celu skorzystanie z prawa wolności słowa lub informacji, spełnienia zobowiązań prawnych związanych z interesem publicznym bądź nie jest niezbędne do dochodzenia, wysuwania i obrony roszczeń prawnych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO, o ile mają Państwo zastrzeżenia do poprawności Państwa danych, sposób przetwarzania narusza prawo, ale Państwo nie wyrażają zgody na ich usunięcie, my już nie potrzebujemy tych danych, a Państwo ich potrzebują do dochodzenia, wysuwania i obrony roszczeń prawnych bądź wnieśli Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzaniu zgodnie z art. 21 RODO;
 • otrzymania udostępnionych nam przez Państwa danych osobowych w powszechnie stosowanym formacie mającym strukturę i dającym się odczytać maszynowo bądź żądania przekazania danych osobom upoważnionym zgodnie z art. 20 RODO;
 • odwołania w każdej chwili udzielonej nam zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Skutkuje to brakiem możliwości przetwarzania danych w przyszłości, które odbywało się na podstawie tej zgody i
 • składania skarg do organu nadzorującego zgodnie z art. 77 RODO. Z reguły w tej kwestii mogą się Państwo zwrócić do właściwego miejscowo organu nadzorującego w miejscu pobytu lub pracy bądź w pobliżu siedziby naszego zakładu.

 

 1. Prawo do sprzeciwu

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest uzasadnione i zgodne z art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, o ile są powody ku temu, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji lub sprzeciw dotyczy marketingu bezpośredniego. W ostatnim przypadku mają Państwo prawo do sprzeciwu ogólnego, który zostanie przez nas uznany bez podawania szczególnej sytuacji.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z prawa do sprzeciwu bądź odwołania, wystarczy jeden e-mail na adres  info@kaiserbaeder-auf-usedom.de.

 1. Zmiany i aktualizacja niniejszego pouczenia o ochronie danych

Diese Datenschutzhinweise sind ab dem 25. Mai 2018 gültig und wirksam. Der Diensteanbieter behält sich vor, die Datenschutzerklärung zu ändern, um sie aufgrund geänderter gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher Vorgaben oder aufgrund der Weiterentwicklung unserer Website und ihrer Inhalte anzupassen.

[1] Datenschutzgrundverordnung