Wewnętrzny regulamin kąpieliska

I Określenia ogólne

§ 1 Cele wewnętrznego regulaminu kąpieliska
Wewnętrzny regulamin kąpieliska służy zachowaniu bezpieczeństwa, porządku oraz czystości na całym obszarze Term Bałtyckich.
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na monitoring zainstalowany w obrębie basenów, który ma za zadanie zwiększenie bezpieczeństwa naszych gości. Monitoring służy zapobieganiu wypadkom, jak również zapewnieniu bezpieczeństwa gościom.

§ 2 Moc obowiązująca wewnętrznego regulaminu kąpieliska
1. Wewnętrzny regulamin Kąpieliska obowiązuje wszystkich użytkowników i Gości obiektu.
2. Każdy zakupując kartę wstępu zobowiązuje się do zapoznania z regulaminem wewnętrznym kąpieliska oraz przestrzegania postanowień w nim zawartych celem bezpiecznego i prawidłowego funkcjonowania zakładu.
3. Pracownicy oraz osoby zlecone mają prawo egzekwować postanowienia zawarte w regulaminie. Należy stosować się do poleceń pracowników i osób zleconych przez Termy Bałtyckie. Osoby, które nie będą przestrzegały niniejszego regulaminu, zostaną usunięte z objektu. Ponadto kierownictwo lub pełnomocnik Term mogą zakazać wstępu na teren całego objektu. Pieniądze za kartę wstępu w tym przypadku nie zostaną zwrócone.
4. W specjalnych miejscach Term, takich jak solarium, fotel do masażu, gastronomia, Studio Fitness, baseny pływackie, a także baseny dodatkowo wyposażone np. w ślizgawki, dysze masujące i inne, obowiązują wywieszone szczególne postanowienia.

§ 3 Goście kąpieliska
1. Korzystanie z Term Bałtyckich jest zasadniczo możliwe dla każdego. Jednakże w niektórych strefach kąpielowych występują ograniczenia.
2. Każdy odwiedzający musi posiadać ważny bilet wstępu do strefy, z której korzysta.
3. Osoby, które ze względu ograniczenia fizyczne bądź psychiczne nie mogą bezpiecznie poruszać się lub nawet narażają innych, mogą przebywać w Termach Bałtyckich tylko w towarzystwie odpowiedniego opiekuna.
4. Dzieci do ukończenia 7-go roku życia mogą przebywać na terenie Term tylko w towarzystwie opiekuna prawnego.
5. Zakaz wstępu dotyczy m.in. osób,
• których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
• ze zwierzętami,
• cierpiących na choroby zakaźne lub mających otwarte skaleczenia,
• mających zamiar skorzystania z kąpieliska w celach handlowych i innych, niezgodnych z przeznaczeniem.
6. Każdy Gość musi wziąć pod uwagę zwiększone ryzyko wypadku wywołane poprzez, np. mokrą i śliską powierzchnię podłoża. Dlatego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Polecamy noszenie przeciwpoślizgowych butów kąpielowych.

§ 4 Godziny otwarcia, oferty oraz ceny
1. Godziny otwarcia oraz aktualny cennik są wywieszone dla Gości i stanowią część składową regulaminu wewnętrznego kąpieliska.
2. Oferty specjalne (np. pływanie dla niemowląt, Senioren Fit) obowiązują szczególne zasady oraz godziny wstępu.
3. Ograniczenia w korzystaniu z jednej ze stref bądź brak jednej z ofert nie wpływa na obniżenie lub zwrot kosztów wstępu.
4. Nabyte bilety wstępu nie podlegają zwrotowi.
5. Zwrot chipa jest równoznaczny z zakończeniem pobytu w Termach Bałtyckich. Ponowne skorzystanie z oferty Term Bałtyckich wymaga nabycia nowego biletu wstępu.
6. W zamian za zagubione karty wstępu nie wydaje się żadnych innych zamienników. Nie dotyczy to Karty Lojalnościowej oraz innych imiennych okresowych kart wstępu. w prypadku utraty i po uiszczeniu kosztów przygotowania nowej karty wystawiana jest nowa karta. Wyłącznym dowodem zakupu karty okresowej lub Karty Lojalnościowej jest paragon fiskalny z numerem karty wystawiony w dniu zakupu karty.
7. Wydaną resztę prosimy skontrolować niezwłocznie przy kasie, późniejsze reklamacje nie będą rozpatrywane.

§ 5 Zasady zachowania
1. Goście mają do swojej dyspozycji wszystkie strefy w rozumieniu ogólnie przyjętych zasadach etyki, porządku, spokoju i bezpieczeństwa użytkowania. Wszelkie działania na tle seksualnym są zabronione.
2. W poszczególnych strefach obowiązują różne zasady ubioru opisane na tabliczkach informacyjnych.
3. W strefach bosych stóp nie można poruszać się w obuwiu, nie wolno jeździć wózkiem dziecięcym, czy wózkiem inwalidzkim.
4. Gościom nie wolno wnosić instrumentów muzycznych, odtwarzaczy muzycznych i monitorów oraz korzystania z innych sprzętów (np. komórek), które zakłócają wypoczynek współużytkowników.
5. Fotografowanie i filmowanie innych osób bez ich zgody jest zabronione prawnie. Naprzykrzanie się innym gościom przez osoby posiadające przy sobie urządzenie elektroniczne z aparatem fotograficznym jest zabronione. W celu uniknięcia nieporozumień należy zakleić obiektyw urządzenia podczas korzystania z Term. Odpowiednie naklejki są nieodpłatnie wydawane przy kasie bądź przez ratowników.
6. Korzystanie ze sprzętu sportowego lub urządzeń do zabaw oraz dużych pomocy do pływania jest możliwe za zgodą ratownika.
7. Przed korzystaniem z kąpieli wymagane jest całkowite i dokładne umycie ciała. Golenie zarostu, obcinanie paznokci, farbowanie włosów itp. jest zabronione.
8. Spożywanie dań i napojów dozwolone jest tylko w strefie do tego wyznaczonej, tj. w bistro. W bistro zakazane jest spożywanie potraw i napojów przyniesionych ze sobą.
9. Zabronione jest wnoszenie przedmiotów łatwo tłukących typu szkło, porcelana itp.
10. Palenie dozwolone jest tylko w miejscach wyznaczonych.
11. Miejsca leżakowania nie mogą być wcześniej rezerwowane. W przypadku zaistniałej sytuacji personel upoważniony jest do udostępnienia „zarezerwowanego” miejsca.
12. Przedmioty znalezione należy oddać personelowi, który postąpi zgodnie z zarządzeniami prawnymi.
13. Szafki na rzeczy osobiste i do depozytu przedmiotów wartościowych służą Gościom tylko podczas pobytu z ważnym biletem wstępu. Roszczenie do ich użytku nie istnieje. Po zakończeniu pracy zakładu wszystkie szafki oraz sejfy są otwierane i gruntownie sprzątnięte. Pozostawiona zawartość zostanie potraktowana dokładnie, jak w przypadku rzeczy znalezionych.
14. Korzystanie z basenów włącznie z urządzeniami sportowymi i do zabawy odbywa się na własne ryzyko, nie pomniejszając obowiązku podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie Term Bałtyckich w stanie nie zagrażającym poruszaniu się. Podmiot odpowiedzialny nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania sił wyższych, wypadki losowe i braki, które przy utrzymaniu zwykłej dbałości nie zostały natychmiast rozpoznane.
15. Termy Bałtyckie nie odpowiadają za uszkodzenie odzieży kąpielowej, jak i za włamania do szafek ubraniowych. Za rzeczy i odzież kąpielową odpowiada Gość.

II Reguły dotyczące obszaru saun

§ 6 Cele i korzystanie z sauny
1. Sauna w Termach Bałtyckich służy poprawie zdrowia i do wypoczynku Gości.
2. Sauny są strefą nagości. Noszenie strojów kąpielowych w saunie jest zabronione.

§ 7 Goście sauny
1. Osobom poniżej 16 roku życia wejście do sauny dozwolone jest tylko w towarzystwie osoby dorosłej.
2. Uczestnictwo w specjalnych imprezach wieczornych (po godz. 20) organizowanych przez Termy Bałtyckie, szczególnie w imprezie „Nocna Sauna”, dozwolone jest dopiero od 18-go roku życia.

§ 8 Zachowanie w saunie
1. Korzystanie z sauny jest dozwolone tylko nago.
2. Podczas pobytu w saunie nie zaleca się wykonywania żadnych ćwiczeń sportowych.
3. W saunie oraz łaźniach wyposażonych w drewniane ławy należy używać ręczników do leżenia odpowiadających wielkości ciała. Pot nie może mieć kontaktu z drewnianym wyposażeniem.
4. Ze względów higienicznych w łaźniach oraz kabinach cieplnych z ceramiki lub tworzywa sztucznego należy siadać na podkładki/ręczniki. Zalecane jest czyszczenie powierzchni siedzisk za pomocą węży wodnych, będących na wyposażeniu.
5. Urządzenia zainstalowane na stałe (np. grzejniki, lampy, urządzenia grzewcze w saunie włącznie z kratkami ochronnymi czujniki pomiarowe) absolutnie nie powinny być czymkolwiek przykryte.
6. Buty kąpielowe muszą być pozostawione, ze względów bezpieczeństwa przed wejściem.
7. Przez wzgląd na innych w saunach nie dopuszcza się głośnych rozmów, otrząsania potu, drapania i szczotkowania ciała. Oprócz ręcznika/podkładki do siedzenia nie zabieramy ze sobą żadnych innych przedmiotów.
8. Po pobycie w kabinach cieplnych, przed korzystaniem z basenów chłodzących lub pływackich, należy obmyć pot pod prysznicem.
9. W strefach wypoczynku Goście zobowiązani są do taktownego i cichego zachowania. W strefach spokoju i wypoczynku nakazuje się zachowanie absolutnej ciszy.
10. Na leżakach do okrycia ciała dozwolony jest tylko płaszcz kąpielowy lub suchy ręcznik odpowiadający wielkości ciała.
11. Do punktu gastronomii można udać się w płaszczu kąpielowym lub po owinięciu się suchym ręcznikiem kąpielowym.

§ 9 Wskazówki szczególne
1. Osoby z problemami zdrowotnymi powinny mieć absolutną pewność, czy zażywanie sauny nie stanowi dla nich dodatkowego ryzyka.
2. Tradycyjnie w saunie i innych przestrzeniach cieplnych występują szczególne warunki, jak np. wysoka temperatura, przytłumione światło, ławki piętrowe oraz różne źródła ciepła. To wszystko wymaga od Gościa zachowania szczególnej ostrożności.
3. Napary w saumach może wykonywać wyłącznie personel Term.

III Reguły dotyczące obszarów pływalni

§ 10 Cel i korzystanie z basenów kąpielowych i pływackich
1. Baseny kąpielowe i pływackie Term Bałtyckich służą Gościom do polepszenia zdrowia, treningu oraz w celach wypoczynkowych. Różnorodne warunki (np. temperatura wody, wyposażenie basenu, czy głębokość) określają sposób korzystania.
2. Ze względów bezpieczeństwa goście kursu aqua i pacjenci gimnastyki wodnej mogą korzystać z basenu tylko w obecności trenera lub terapeuty. Po zajęciach należy natychmiast opuścić basen.

§ 11 Zachowanie w pływalni
1. Korzystanie z basenów pływackich i kąpielowych wymaga zachowania szczególnej ostrożności ze względem na innych Gości.
2. Woda w basenach nie może być w żaden sposób zanieczyszczona. Przed korzystaniem z basenów należy gruntownie umyć ciało mydłem.
3. Wskakiwanie, wpychanie lub wrzucanie innych użytkowników do basenu jest zabronione.
4. Na basenie obowiązuje odpowiedni strój kąpielowy z wyłączaniem strefy saum.

§ 12 Wyposażenie szczególne, atrakcje wodne
1. Na ślizgafce należy zachować szczególne środki ostrożności.
2. Korzystanie ze ślizgawki może odbywać się z zachowaniem bezpiecznej odległości między zjeżdżającymi. Należy stosować się do wywieszonych wskazówek bezpieczeństwa. Przebywanie w obrębie lądowania ze zjeżdżalni jest zakazane.

IV Określenie odpowiedzialności

§ 13 Odpowiedzialność za szkody
1. Korzystanie z Term Bałtyckich przez Gości odbywa się na własną odpowiedzialność. Administrator lub osoby zatrudnione odpowiadają – wyłączając uszkodzenie ciała, utratę zdrowia lub życia – tylko za działania nieumyślne lub rażące niedbalstwo. To samo dotyczy również pojazdów pozostawionych na naszym parkingu.
2. Udostępnienie szafki w szatni albo szafki do depozytu przedmiotów wartościowych nie uprawnia do roszczeń z tytułu przechowywania rzeczy. Gość odpowiada za poprawne użycie szafek, zwłaszcza za ich zamknięcie, kontrolą zamknięcia i za odpowiedne przechowywanie chipa.
3. W przypadku straty lub uszkodzenia wydanego chipa, Gość ponosi zryczałtowany koszt odszkodowania w wysokości 15 Euro. Gościom przysługuje prawo do dochodzenia faktu nie wystąpienia szkody bądź pomniejszenia wartości lub udowodnienia wystąpienia mniejszej szkody, niż ww. opłata ryczałtowa. Do momentu zgłoszenia zguby chipa z podaniem jego numeru (taki sam jak nr szafki) gość odpowiada za wszystkie zakupy dokonane z użyciem chipa.

Zarząd Term Bałtyckich
Styczeń 2023 r.

Uzupełnienie Wewnętrznego Regulaminu Kąpieliska podczas pandemii

Preambuła
Niniejsze uzupełnienie obowiązuje dodatkowo do Wewnętrznego Regulaminu Kąpieliska z kwietnia 2019 r. Zmienia ono niektóre postanowienia Regulaminu Kąpieliska bądź wprowadza nowe punkty. Zarówno Wewnętrzny Regulamin Kąpieliska jak i jego uzupełnienie zgodnie z § 2 ust. 2 ww. Regulaminu stają się częścią umowy. Niniejsze uzupełnienie zawiera regulacje (np. urzędowe, normatywne), które obowiązują podczas korzystania z kąpieliska i mają na celu zachowanie zasad epidemiologicznych.
W realiach słabnącej pandemii Termy zaczynają ponownie funkcjonować. Priorytetem jest zapobieganie ponownym zakażeniom. Ze względu na to przygotowaliśmy wyposażenie kąpieliska i odpowiednio zmodyfikowaliśmy organizację Świata Kąpieli & Saun. Poczynione kroki mają na celu zminimalizowanie niebezpieczeństwa zarażenia. Do osiągnięcia tego celu niezbędne jest odpowiedzialne zachowanie naszych Gości w stosunku do siebie samych i innych użytkowników Term polegające na przestrzeganiu Wewnętrznego Regulaminu Kąpieliska. Nasz personel będzie miał za zadanie obserwowanie zachowania Gości pod kątem zgodności z Regulaminem. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że permanentna obserwacja nie jest możliwa.

§ 1 Ogólne postanowienia i zachowanie w Termach
(1) Dzieci do ukończenia dziesiątego roku życia muszą pozostać pod opieką osoby dorosłej, niezależnie od dotychczasowych postanowień Regulaminu.
(2) Korzystanie z alejek wokół basenów możliwe jest wyłącznie bezpośrednio przed skorzystaniem z basenu.
(3) Należy stosować się do zasad i oznaczeń zachowania odstępów.
(4) Niezwłocznie po skorzystaniu z basenu bądź z saun należy je opuścić.
(5) Należy opuścić budynek Term niezwłocznie po skorzystaniu i unikać zbiorowisk ludzkich przed drzwiami, na przystankach komunikacji zbiorowej i na parkingu.
(6) Konsumpcja potraw w naszej kawiarnii możliwa jest tylko w wyznaczonych miejscach.
(7) Należy stosować się do poleceń wydawanych przez personel i osoby upoważnione.
(8) Użytkownicy Term, którzy łamią postanowienia Regulaminu Kąpieliska mogą zostać wyproszeni.
(9) Jeśli jakaś cześć kąpieliska bądź strefy saun zostanie wyłączona z użytku, Goście zostaną o tym powiadomieni pisemnie przy kasie.

§ 2 Ogólne zasady zachowania higieny
(1) Osoby, u których stwierdzono bądź wiadomo o zarażeniu Koronawirusem nie mają prawa wejścia. Zakaz ten obowiązuje również osoby z podejrzeniem wystąpienia wirusa.
(2) Zaleca się częste i gruntowne mycie rąk (higiena rąk).
(3) Należy korzystać że środków do dezynfekcji rąk przy wejściu i w innych miejscach, gdzie nie jest możliwe umycie rąk.
(4) Należy kaszleć i kichać w chusteczkę bądź zasłaniając usta i nos rękawem (zasady dotyczące kaszlu i kichania).
(5) Przed kąpielą bądź korzystaniem z saun należy wziąć gruntowny prysznic z mydłem.
(6) W wyznaczonych miejscach należy nosić maski zgodnie z regulacjami ustawowymi.

§ 3 Zasady zachowania odstępów
(1) We wszystkich pomieszczeniach należy przestrzegać zasady odstępów. W wyznaczonych miejscach, ewentualnie w wąskich przejściach należy poczekać przed wejściem, aby zapobiec przekroczenia maksymalnej ilości osób korzystających na danej przestrzeni.
(2) Z kabin prysznicowych i toalet mogą korzystać maksymalnie dwie osoby na raz.
(3) Należy stosować się do tablic informacyjnych i poleceń personelu.
(4) Korzystanie ze wszystkich basenów i saun może odbywać się wyłącznie przestrzegając aktualnych zasad odstępów i zachowania w grupie. Rodzice są odpowiedzialni za zachowanie odstępów przez swoje dzieci. Należy unikać tworzenia grup szczególnie na brzegach basenów.
(5) Należy unikać bliskości do innych użytkowników wokół basenów, zaleca się korzystanie z całej dostępnej szerokości alejek aby zachować odstęp.
(6) W zwężeniach należy unikać kontaktów bezpośrednich i zaleca się czekanie do momentu zwolnienia przejścia.
(7) Należy stosować się do zasad przemieszczania się w budynku (np. przejścia jednokierunkowe), tablic informacyjnych i oznaczeń odstępów.
(8) Udzielanie pierwszej pomocy wyłączone jest z zachowania aktualnych zasad odstępów przez nasz personel i tożsame z wyrażeniem na to Państwa zgody.

Zarząd Term Bałtyckich
czerwiec 2020